Τιμές για Μονώσεις Ταρατσών

Η εταιρία Μονωδυναμική διαθέτει 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο των μονώσεων και πιστοποίηση DIN. Ζητήστε σήμερα μια ειδική προσφορά.

Στην ανεστραμμένη μόνωση  έχουμε ως βασικό χαρακτηριστικό την θερμομόνωση πάνω από την στεγανοποίηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η στεγανοτικη στρώση να προστατεύετε από τις διάφορες καιρικές μεταβολές και μηχανικές καταπονήσεις.

Οι τιμές για μια ανεστραμμένη μόνωση κυμαίνετε από 20€ έως 45€  ανάλογα το βάρος ,το είδος αλλά και την τελική επιφάνεια που εσείς θα επιλέξετε.

 

Στη συμβατική μόνωση η οποία είναι και η πιο διαδεδομένη στην χώρα μας έχουμε ως βασικό χαρακτηριστικό την θερμομόνωση κάτω από την στεγανοποίηση. Αυτό  έχει ως πλεονέκτημα η θερμομόνωση να μην έρχεται καθόλου σε επαφή με το νερό λόγο της προστασίας από  την στεγανοποίηση.  Στη συμβατική μόνωση μπορούμε να αποκτήσουμε πλήρη βατότητα της ταράτσας η ήπια επισκεψιμοτιτα   αυτής αν τελικά αφήσουμε ως τελική επιφάνεια την στεγανοτικη στρώση.

Οι τιμές μιας συμβατικής μόνωσης κυμαίνετε από 20€ έως 35€ ανάλογα με το είδος ,το βάρος των υλικών αλλά και το μέγεθος του έργου και την δυσκολία αυτού.

 

Ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα στεγανοποίησης μιας ταράτσας είναι με τις ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτοπανα).

Οι τιμές των ασφαλτοπανων κυμαίνονται από  7€ έως 15€ ανάλογα με τα παραπάνω που αναφέραμε  αλλά και από το μέγεθος του έργου και την δυσκολία του.

 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!