Ξεκινώντας την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας μας το πρώτο σημείο που πρέπει να επέμβουμε είναι η μόνωση της ταράτσας και αυτό γιατί η ταράτσα είναι το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου. Τα είδη μόνωσης που εφαρμόζονται είναι η συμβατική μόνωση και η ανεστραμμένη μόνωση. 

Και τα δυο συστήματα που αναφέραμε έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και αυτά έχουν να κάνουν  με την ανάγκη της κάθε οικίας.

Στη συμβατική μόνωση η οποία είναι και η πιο διαδεδομένη στην χώρα μας για τις μονώσεις ταρατσών έχουμε ως βασικό χαρακτηριστικό την θερμομόνωση κάτω από την στεγανοποίηση. Αυτό  έχει ως πλεονέκτημα η θερμομόνωση να μην έρχεται καθόλου σε επαφή με το νερό.

Post date: Πέμπτη, 15 Μάιος, 2014 - 11:26

Ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα στεγανοποίησης μιας ταράτσας είναι με τις ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα).

Οι τιμές για τις ασφαλτικές μεμβράνες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως δίνονται παρακάτω.

Post date: Κυριακή, 2 Ιούνιος, 2013 - 16:51

Στην ανεστραμμένη μόνωση ταρατσών  έχουμε ως βασικό χαρακτηριστικό την θερμομόνωση πάνω από την στεγανοποίηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η στεγανωτική στρώση να προστατεύεται από τις διάφορες καιρικές μεταβολές.

Post date: Σάββατο, 1 Ιούνιος, 2013 - 11:34