Τα επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά ενός ή δύο συστατικών χρησιμοποιούνται για την στεγάνωση δωμάτων κατά κύριο λόγο καθώς και τοιχίων, υπογείων και άλλων εξωτερικών χώρων, σε νέες ή υφιστάμενες κατοικίες. 
Είναι έτοιμα προς χρήση υλικά ή παρασκευάζονται μετά από ανάμειξη με νερό, διαλύτες ή των προκαθορισμένων συστατικών τους. 
Η εφαρμογή τους είναι εύκολη (βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό). Μετά την εφαρμογή τους δημιουργούν μία μονολιθική μεμβράνη (χωρίς ενώσεις). 

Τα  πλεονεκτήματα των επαλειφόμενων στεγανωτικών υλικών είναι το χαμηλό κόστος τους και η εύκολη εφαρμογή τους.

Τα μειονεκτήματα τους ειναι ο απροσδιόριστος χρόνος ζωής καθώς και το ότι δεν εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη συνεχής και σταθερού πάχους εφαρμογή τους. 

Τα  επαλειφόμενα στεγανωτικά χρησιμοποιούνται σαν εναλλακτική λύση των ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλτόπανων) και χωρίζονται σε:

  • Τσιμεντοειδή
  • Ασφαλτικά και Αλουμινίου
  • Ακρυλικά
  • Πολυουρεθανικά

Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας το οποίο μετά από μια δωρεάν μελέτη του χώρου θα σας προτείνει την σωστή επιλογή.

Θέση: 
15
Επικοινωνία