Ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα μόνωσης και στεγανοποίησης μιας ταράτσας είναι με τις ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα).

Οι τιμές τους λοιπόν εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι είναι οι εξής:

1. Βάρος υλικού: Το βάρος τους κυμαίνεται από 3kgm έως 6kgm. Όσο πιο βαρύ είναι, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έχει.

2. Είδος υλικού: Οι ασφαλτικές  μεμβράνες διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες, στις πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες( APP) και στις ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες( SBS ) οι οποίες έχουν και τη μεγαλύτερη διάρκεια.

3. Επικάλυψη υλικού: Οι  επικαλύψεις των μεμβρανών ποικίλουν και χρησιμοποιούνται για την  προστασία αυτών από την υπεριώδη ακτινοβολία, τη γήρανση  και τις λοιπές κλιματολογικές συνθήκες.

Είδη Επικαλύψεων Μεμβρανών:

  • Χαλαζιακή άμμος (άνω ή κάτω επικάλυψη).
  • Ταλκ (άνω ή κάτω επικάλυψη).
  • Ορυκτή ψηφίδα (άνω επικάλυψη).
  • Φύλλο αλουμινίου (άνω επικάλυψη).
  • Διάρκεια ζωής από 6 έως 20 χρόνια ανάλογα το βάρος και τον οπλισμό της μεμβράνης.

Οι τιμές των ασφαλτόπανων κυμαίνονται από 7€ έως 15€ ανάλογα με τα παραπάνω που αναφέραμε αλλά και από το μέγεθος του έργου και την δυσκολία του.

Μονώσεις ταρατσών με επαλειφόμενα

επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά ενός ή δύο συστατικών χρησιμοποιούνται για την στεγάνωση δωμάτων κατά κύριο λόγο καθώς και τοιχίων υπογείων και άλλων εξωτερικών χώρων σε νέες ή υφιστάμενες κατοικίες.

Είναι έτοιμα προς χρήση υλικά ή παρασκευάζονται μετά από ανάμειξη με νερό, διαλύτες ή των προκαθορισμένων συστατικών τους.

Η εφαρμογή τους είναι εύκολη ( βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό). Μετά την εφαρμογή τους δημιουργούν μία μονολιθική μεμβράνη (χωρίς ενώσεις). 

Το κόστος μιας μόνωσης με ένα επαλειφωμενο υλικό κυμαίνεται από 6€ έως 12€ ανάλογα το είδος της βαφής και την κατανάλωση της.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνία